Financování

Nemáte hotovost na plnou cenu Vašeho nového vozu?

Využijte možnosti leasingu, který Vám zprostředkujeme od společností:

Budete-li mít potřebné doklady, trvá u nás vyřízení lesingu do 3 hodin (platí u firmy Agro leasing).

Po zaplacení akontace ihned odjíždíte.

Doklady - právnická osoba (podvojné účetnictví)

Výpis z obchodního rejstříku.
Osvědčení o DIČ.
Daňové přiznání za minulý rok.
Výsledovka a rozvaha za minulý a běžný rok.
Výpisy z účtu za předchozí 3 měsíce - vždy k poslednímu dni.
2x doklad totožnosti jednatele.

Poznámka: Kopie daňového přiznání musí být opatřena originálním razítkem FÚ na všech stranách a strana první příjmovým razítkem FÚ.

Doklady - fyzická osoba (jednoduché účetnictví)

Koncesní listina nebo živnostenský list.
Osvědčení o DIČ.
Daňové přiznání za minulý rok.
Přehled z peněžního deníku za běžný rok.
Výpisy z účtu za předchozí 3 měsíce - vždy k poslednímu dni.
2x doklad totožnosti.

Poznámka: Kopie daňového přiznání musí být opatřena orig.
razítkem FÚ na všech stranách a strana přvní příjmovým razítkem FÚ.

Doklady - fyzická osoba (podvojné účetnictví)

Výpis z obchodního rejstříku.
Koncesní listina nebo živnostenský list.
Osvědčení o DIČ.
Daňové přiznání za minulý rok.
Výsledovka a rozvaha za minulý a běžný rok.
Výpisy z účtu za předchozí 3 měsíce - vždy k poslednímu dni.
2x doklad totožnosti.

Poznámka: Kopie daňového přiznání musí být opatřena orig. razítkem FÚ na všech stranách a strana přvní příjmovým razítkem FÚ.